Go4Circle


Wednesday, March 1st, 2017 - Jaarverslag, Magazine-Tijdschrift-Krant, Newsletter-Mailings, Photography, Visual identity

De klant: Go4Circle

Missie: Bouwen aan de circulaire toekomst!

Online preview

Go4Circle vertegenwoordigt in België enerzijds de privaatrechtelijke bedrijven die afvalstoffen inzamelen, sorteren, behandelen, recycleren en/of verwerken en anderzijds de grondreinigingscentra. Ook bedrijven die energie maken uit biomassa-afval zijn lid. Go4Circle vertegenwoordigt hiermee ongeveer 10.000 personeelsleden bij zo’n 200 bedrijven met een totale omzet van meer dan 2 miljard euro.

Go4Circle vroeg Haisja als vaste partner voor de creatie van verschillende publicaties (in Frans en Nederlands) zoals het jaarverslag, het oorspronkelijke ledenblad Focus en andere. Aansluitend neemt Haisja de digitale nieuwsbrieven (krantje: The times) onder handen, gebaseerd op hedendaagse tendensen en gebruiksvriendelijkheid. Ook voor treffende beelden uit de sector klopt Go4Circle bij Haisja aan.

Recent hebben we voor hen ook een duurzaamheidsverslag verslag opgemaakt, waarin de circulaire ecologie van België wordt besproken. Onze fotograaf gaat langs op verschillende locaties voor sprekende beelden uit de sector. We creëren een fotodatabase waar we steeds weer inspiratie halen om de artikelen in de publicaties kracht bij te zetten.