Monthly Packages


We spreken een tijdspanne af waarbinnen het plan moet worden afgewerkt. Vaak zal dit in de orde van 6 tot 24 maanden zijn. Dat lijkt lang maar dat is het niet.

Aan de werkzaamheden en adviezen van Haisja hangt uiteraard een prijskaartje. We zijn geen voorstander van uurtje-factuurtje. Maar van een helder en transparant budget in stappen, te betalen in vaste maandelijkse termijnen. In één keer betalen mag altijd.

Ons geheim zijn onze mensen. Samen werken we aan het beste resultaat. Je bent bij Haisja geen nummer, je krijgt een eigen contactpersoon die dagelijks voor je klaarstaat. Iemand met up-to-date kennis van het vak, die zorgt dat je organisatie op communicatiegebied op rolletjes loopt. Die je communicatieplan continu opvolgt en actueel houdt.